Ladysmith

Carbineerweg

Inligting:

Dienstyd: Dienstye: 09:00 en 18:00

GPS: 28°33'39.8"S, 29°45'54.3"E

E-pos adres: werzyl@gmail.com

Leraar:

Werner van Zyl

Jeugleier: